Na temelju članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13-pročišćeni tekst i 6/13.),  župan Međimurske županije dana 12. svibnja 2014. g.  objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sudjelovanje u akciji uklanjanja ambrozije

na području Međimurske županije u 2014.g. 

Ambrozija – javni poziv udrugama

Više o ambroziji…