Javni uvid u prijedlog predmetnog detaljnog plana uređenja, u trajanju 30 dana, započeti će 8 dana od dana objave javne rasprave u lokalnom tjedniku tj. započinje 26.01.2012. i traje do 24.02.2012. godine, a može se u navedenom terminu  izvršiti u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29/A svaki radni dan u vremenu trajanja javne rasprave, od 8:00 do 15:00 sati. Cijeli dokument pogledajte klikom ovdje (PDF). Plan namjene površina Ulice Zorana Šegovića pogledajte klikom ovdje.