Obavještavamo Vas o objavljenom Javnom pozivu za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa unapređenja ponude turističkog sektora „Korak više“ u 2012. godini od strane Ministarstva turizma. 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje unapređenja ponude turističkog sektora kroz:

Poticanje povećavanja konkurentnosti destinacije

a) Poticanje izgradnje dodatnih sadržaja i unapređenja dodatne ponude hotelsko-turističkih objekata

b) Poticanje izgradnje sadržaja i unapređenja ponude destinacije s ciljem produženja turističke sezone i povećanja ukupnog turističkog prometa

c) Poticanje obnove i opremanje plovnih i plutajućih objekata te izgradnju, obnovu i opremanje sadržaja na/uz vodu namijenjenih turističkoj ponudi

d) Poticanje proizvodnje u funkciji turizma – proizvodnja izvornih suvenira; proizvodnja autohtonih eno-gastronomskih proizvoda

e) Prilagođavanje korištenja javnih površina i prostora turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

f) Poticanje značajnih događanja koji pridonose povećanju turističke potrošnje

g) Izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije za realizaciju greenfield i brownfield projekata

Za projekte/programe koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva vlasnici ili imaju po drugoj osnovi pravo raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.

Ministarstvo sufinancira:
– do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 300.000 kn po pojedinom korisniku, odnosno projektu ili programu

Prijaviti se mogu:

Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove, znanstveno-obrazovne ustanove, klubovi, sportske organizacije, umjetničke organizacije, jedinice regionalne i lokalne samouprave

Cjeloviti tekst Programa, popis potrebne dokumentacije i obrazac zahtjeva KV-1/12 sastavni su dio Javnog poziva i nalaze se u privitku maila i na internetskim stranicama Ministarstva (www.mint.hr).

Javni poziv otvoren je do 01. listopada 2012.

Ujedno vas molimo da informaciju o ovom natječaju proslijedite ostalim udrugama, klubovima, sportskim organizacijama, umjetničkim organizacijama itd.

Sve dodatne informacije o programu „KORAK VIŠE“ možete dobiti u Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje – REDEA d.o.o. na broj telefona 040/395-560 ili putem elektroničke pošte redea@redea.hr

Dokumentacija za natječaj:Javni poziv Zahtjev za dodjelu državne potpore Program