Općina Mala Subotica, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja, turizma, zaštite potrošača, zaštite okoliša i prirode, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave i ostalim područjima društvenih djelatnosti na području Općine Mala Subotica, da se prijave na javni poziv za pružanje financijske podrške projektima koji doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2017. godinu.

Javni poziv otvoren je od 16. siječnja do 16. veljače 2017. godine.

Tekst Javnog poziva, upute za prijavitelje i pripadajući obrasci dostupni su u priloženim dokumentima niže.

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga za 2017. godinu

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica

Uputa za prijavitelje 2017.

Uredba

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac proračuna