Općina Mala Subotica, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja, turizma, zaštite potrošača, zaštite okoliša i prirode, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave i ostalim područjima društvenih djelatnosti na području Općine Mala Subotica, da se prijave na javni poziv za pružanje financijske podrške projektima koji doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2019. godinu.

Javni poziv otvoren je od 13. ožujka do 12. travnja 2019. godine.

Tekst Javnog poziva, upute za prijavitelje i pripadajući obrasci dostupni su u niže priloženim dokumentima.

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga za 2019. godinu

Upute za prijavitelje 2019

Obrazac A – podaci o predlagatelju

Obrazac B – osnovni podaci o projektu

Obrazac C – proračun programa

Obrazac D – izjava o partnerstvu

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica

Strateški razvojni program Općine Mala Subotica od 2015. do 2020. godine

Uredba o kriterijima financiranja udruga NN 26-15