Udruga Zora želi nagraditi kreatore i kreatorice promjena koji su u našoj lokalnoj zajednici aktivnije počeli s djelovanjem u posljednjih godinu dana (od rujna 2013. do rujna 2014. godine) bilo kao pojedinci/ke ili udruženi diljem Međimurske županije.

Stoga otvaramo javni poziv za nagradu “Kreatori promjena” za individualni doprinos u kreiranju pozitivnih promjena ili značajnih doprinosa na području ljudskih prava, demokratizacije, doprinos razvoju humanijeg društva i poboljšanju kvalitete života u Međimurskoj županiji, u volonterskom angažmanu.

Vrijedna nagrada će biti dodijeljena jednoj (1) osobi koja mora imati navršenih 16 ili više godina, koja se posebno istaknula svojom samoinicijativnošću i posvećenosti pri djelovanju, a da njeno djelovanje ima vidljive promjene u životu korisnika i/ili u lokalnoj zajednici, koja je poticala druge na aktivno uključenje u kreiranje pozitivnih društvenih promjena u lokalnoj zajednici s pripadajućim rezultatima.

Potičemo Vas da i Vi nominirate kreatore/ice promjena na spomenutom području.

Svi detalji poziva, nagrade, kriterija i prijavni obrazci nalaze se ovdje: http://udrugazora.hr/node/1250

Rok za podnošenje prijava je 15. listopada 2014. godine isključivo poštanskim putem (prijave s poštanskim žigom nakon 15. listopada 2014. godine neće se razmatrati).