Temeljem Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2014./2015. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 17/2014.), Upravni odjel za društvene djelatnosti raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2014./2015.

Jednokratna financijska potpora iznosi 500 kuna, dodjeljuje se svim redovnim studentima s prebivalištem na području Međimurske županije koji su u statusu redovnog studenta upisani u akademsku godinu 2014./2015. na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod istim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.
Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:

1. popunjenog i potpisanog obrasca prijave
2. preslike osobne iskaznice važeće 19. prosinca 2014.
3. potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2014./2015. u statusu redovnog studenta.

Prijave se šalju poštom na adresu:
Međimurska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec s naznakom „za potporu studentima“ do 3. ožujka 2015.

Ovaj poziv, Odluka i obrazac prijave objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr., gdje će biti objavljene i odluke o isplati sredstava.
KLASA: 402-08/15-03/2
URBROJ: 2109/1-08-15-1
Čakovec, 2.2.2015.
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Međimurske županije

Prilozi: