Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena državna cesta da Hrvatske ceste d.o.o. kao upravitelj započinju s postupkom evidentiranja dijela državne ceste DC 3 u katastarskim općinama Benkovec, Jurčevec, Mala Subotica, Palovec i Strelec na dionici Donji Pustakovec – Palovec – Mala Subotica. Radovi započinju 03.02.2015. i od tog datuma Hrvatske ceste d.o.o. započinju s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Marka Zrakića, dipl.ing.geod. Geo 378 iz Trafficon d.o.o., Selska cesta 50, Zagreb.

Nositelj prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja 25.02.2015. od 9-15 h u vijećnici Općine Mala Subotica.

 

Hrvatske ceste d.o.o.