Pozivaju se svi korisnici proračunskih sredstava iz Općine Mala Subotica da do 10. listopada 2013. godine predaju okvirne programe rada i financijske planove za 2014. godinu.

POZIV – cijeli tekst….