REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Općinski načelnik
KLASA: 402-08/14-01/10
URBROJ: 2109/10-02-14-1
Mala Subotica, 3.9.2014.

JAVNI POZIV
KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE MALA SUBOTICA ZA DOSTAVU
PROGRAMA I FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2015.GODINU

Pozivaju se korisnici proračuna Općine Mala Subotica da dostave okvirne programe rada i financijske planove za 2015.godinu.

Pod korisnicima proračuna Općine Mala Subotica podrazumjevaju se ustanove, društva, klubovi, udruge i druge organizacije s područja Općine Mala Subotica, a naročito:
– odgojno-obrazovne ustanove
– kulturne udruge
– sportski klubovi i udruge
– humanitarne udruge
– vjerske organizacije
– ostale udruge, zajednice i klubovi.

Uz okvirne programe rada i financijske planove potrebno je dostaviti i financijska izvješća za 2013.godinu.

Rok za dostavu programa rada i financijskih planova za 2015.godinu te financijskih izvješća za 2013.godinu je 4.listopada 2014.godine, na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a,
40 321 Mala Subotica.

Korisnici proračuna Općine Mala Subotica koji ne dostave navedeno u propisanom roku neće se uzimati u obzir za financiranje u 2015.godini.

Načelnik:
Vladimir Domjanić