REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Općinski načelnik
KLASA: 402-08/15-01/10
URBROJ: 2109/10-02-15-1
Mala Subotica, 2.9.2015.

JAVNI POZIV
KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE MALA SUBOTICA ZA DOSTAVU
PROGRAMA I FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2016.GODINU

Pozivaju se korisnici proračuna Općine Mala Subotica da dostave okvirne programe rada i financijske planove za 2016.godinu.

Pod korisnicima proračuna Općine Mala Subotica podrazumjevaju se ustanove, društva, klubovi, udruge i druge organizacije s područja Općine Mala Subotica, a naročito:
– odgojno-obrazovne ustanove
– kulturne udruge
– sportski klubovi i udruge
– humanitarne udruge
– vjerske organizacije
– ostale udruge, zajednice i klubovi.

Uz okvirne programe rada i financijske planove potrebno je dostaviti i:
– financijsko izvješće za 2014.godinu
– detaljno financijsko izvješće o utrošku sredstava (kopije računa ili ugovora) i
realizaciji investicije za koju je Općina isplatila donacije iz proračuna, za
2014.godinu

Rok za dostavu programa rada i financijskih planova za 2016.godinu te financijskih izvješća za 2014.godinu je 3.listopada 2015.godine, na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a,
40 321 Mala Subotica.

Korisnici proračuna Općine Mala Subotica koji ne dostave navedeno u propisanom roku neće se uzimati u obzir za financiranje u 2016.godini.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Vladimir Domjanić