Hrvatske ceste d.o.o. u Međimurskim novinama od 6. listopada 2017. godine objavile su javni poziv vlasnicima zemljišta na kojima se planira zahvat rekonstrukcija državne ceste DC3, dionica: Donji Pustakovec – Mala Subotica – Štefanec duljine 9,20 km, za otkup zemljišta. U prilogu donosimo Javni poziv u cijelosti.

Javni poziv za otkup zemljišta