REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 932-01/16-01/2

Urbroj: 2109/10-03-17-14

Mala Subotica, 4. kolovoza 2017. godine

 

J A V N I   P O Z I V

 

kojim Općina Mala Subotica, Glavna 29/A, Mala Subotica, OIB 60445678357,  kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama:  “Mala” u Palovcu, na kčbr. 3917/2 u k.o. Palovec, “Melinska” u Palovcu  na kčbr.  1356/89, 1356/87 u k.o. Palovec, “Nova” u Palovcu na kčbr. 1307, 1504/47, dio 1504/2, 1504/48, 1504/32 u k.o. Palovcu, “Marof” u Palovcu na kčbr.  3922 u k.o. Palovec,  “Tiha” u Palovcu na kčbr. 3924, 1633/2, 1632/2, 1630/2, 1629/2, 1628/2, 1627/2, 1626/2, dio 3932/4, 1728/1 u k.o. Palovec, “Sajmišna ulica ” u Svetom Križu  na kčbr. 1881/2 u k.o. Podbrest, “Ulica braće Radić” u Svetom Križu na kčbr. 1881/31 u k.o. Podbrest, „Ulica Josipa Slavenskog“ u Svetom Križu na kčbr. dio 4388 u k.o. Podbrest, „ Ulica Nikole Tesle“ u Svetom Križu na kčbr. 2073, 2062/2 u k.o. Podbrest, „ Ulica 1. svibnja“  u Svetom Križu na kčbr. 2470 u k.o. Podbrest, Sveti Križ u Svetom Križu na kčbr. dio 3152 u k.o. Podbrest,„Strelec“ u Strelcu na kčbr. 1041/1, 443, 444, 441, 442 u k.o. Strelec, „Piškorovec“ u Piškorovcu na kčbr. 4128/3, 4131/9, 4131/4, 4131/6, 4131/11, 4131/14 u k.o. Gardinovec,„Piškorovec“ u Piškorovcu na kčbr. 1/9, 1/23, 1/3, dio 1/32 u k.o. Turčišće, „Piškorovec“ u Piškorovcu na kčbr. 143/4, 147/4, 144/4, 150/4, 136/4, 133/4, 132/4, 2789/3, 2789/2, 142/4, 145/4, 143/2, 133/6, 134/2, 132/6, 129/9, 128/11, 128/2, 129/4, 128/6, 122/2, 115/2, 109/4, 111/2, 2791/4, 109/2, 105/7, 151/2, 148/2, 134/4, 140/2, 130/8, 127/6, 124/2, 117/4, 114/4, 117/3, 118/5, 111/4, 105/3, 106/2, 104/1, 146/4, 147/2, 146/2, 138/2, 135/2, 129/2, 126/5, 128/4, 118/6, 123/2, 117/11, 117/12, 112/3, 112/7, 107/6, 2791/2, 108/15, 107/9, 138/4, 139/2, 131/7, 125/5, 124/4, 116/4, 2791/15, 114/2, 112/19, 110/4, 137/4, 2791/8, 130/7, 129/10, 127/2, 131/4, 130/4, 120/4, 125/2, 120/2, 113/4, 118/2, 117/2, 112/9, 113/2, 139/4, 108/4, 107/4, 107/15, 107/2, 106/17, 105/9, 148/4, 142/2, 136/2, 131/5, 121/4, 119/4, 116/2, 105/11, 105/10, 149/4, 150/2, 134/6, 126/2, 128/5, 123/4, 122/4, 121/2, 119/2, 118/3, 112/4, 105/13, 151/3, 109/7, 108/2, 107/14, 106/16, 106/14, 149/2, 141/2, 135/4, 144/2, 137/2, 133/2, 2791/5, 2791/16, 145/2, 132/7, 128/3, 115/4, 107/3, 112/5, 110/2, 104/2, 103/3, 1135 u k.o. Držimurec, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištima na kojem su izvedene ceste o početku postupka evidentiranja  nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama odnosno jedinice lokalne samouprave započeti  će s obilježavanjem granica zemljišta dana 09.08.2017. i 10.08.2017. godine, na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije Lidija Goričanec (Geo 659) i Josip Goričanec (Geo 1048), predstavnika tvrtke Girus d.o.o. Šenkovec, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu koje graniči  s zemljištem na kojem su izvedene ceste mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u tvrtki Girus d.o.o. na adresi  Dr. Vlatka Mačka 43, Šenkovec, dana 11.08.2017. godine u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc