Na temelju Odluke o Odabiru korisnika sredstava Fonda o neposrednom sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama „Program povećanje energetske učinkovitosti (EnU) obiteljskih kuća, KLASA: 351-34/14-07/109, URBROJ: 563-04-1/217-14-2, Općina Mala Subotica raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata
“Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Mala Subotica“

Rok za dostavu prijava je 45 (četrdesetpet) dana od dana objave.

Sve o natječaju doznajte u kategoriji   “Natječaji”