Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Potočnica" Mala Subotica je na 04.  sjednici održanoj dana 14.11.2013. godine temeljem čl 13. točke 1.,2. i 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13) i čl 29. Statuta Dječjeg vrtića "Potočnica" Mala Subotica  donijelo                                                     

O D L U K U  O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEčAJA ZA ODGOJITELJA

 

Pročitajte cijeli tekst NATJEčAJA