IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA

Općina Mala Subotica temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje dokumentaciju o nabavi za postupak nabave radova za izgradnju vatrogasnog spremišta u Maloj Subotici na k.č. 87 k.o. Benkovec.

Ovo savjetovanje objavljeno je na EOJN Republike Hrvatske te je otvoreno od 08.02.2021. do 13.02.2021. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

Do 13.02.2021. godine svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na EOJN.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na istom mjestu te u EOJN.

Link na objavu u EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4758924

SANACIJA DEPONIJE “MOLVINE”

Općina Mala Subotica temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje dokumentaciju o nabavi za postupak nabave radova za sanaciju deponije “Molvine”.

Ovo savjetovanje objavljeno je na EOJN Republike Hrvatske te je otvoreno od 29.06.2020. do 06.07.2020. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

Do 06.07.2020. godine svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na EOJN.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na istom mjestu te u EOJN.

IZVEDBA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ MALA SUBOTICA

Općina Mala Subotica temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje dokumentaciju o nabavi za postupak nabave Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica.

Ovo savjetovanje objavljeno je na EOJN Republike Hrvatske te je otvoreno od 08.05.2018. do 13.05.2018. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

Do 13. svibnja 2018. godine svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na EOJN.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na istom mjestu te u EOJN.

DoN i Troškovnik

Građevinska dozvola sa oznakom pravomoćnosti

Nacrt Ugovora o javnoj nabavi

Projekt – 1. dio

Projekt – 2. dio

Projekt – 3. dio

ESPD Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica

IZVEDBA RADOVA NA IZGRADNJI OBORINSKE ODVODNJE S PARCELA K.Č. 214, 215/1, 215/2, 215/3, 216/1, 216/2, 217/2, 217/3, 218/1 K.O. BENKOVEC U NASELJU MALA SUBOTICA

Općina Mala Subotica temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje dokumentaciju o nabavi za postupak nabave Izvođenje radova na izgradnji oborinske odvodnje s parcela k.č. 214, 215/1, 215/2, 215/3, 216/1, 216/2, 217/2, 217/3, 218/1 k.o. Benkovec u naselju Mala Subotica.

Dokumentacija o nabavi je objavljena 19. svibnja 2017. godine.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 26. svibnja 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

Do 26. svibnja 2017. godine svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na e-mail adresu: referent@opcina-mala-subotica.hr .

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na istom mjestu.

Glavni projekt – tekstualni, Mala Subotica

NACRT – Dokumentacija za nadmetanje – oborinska odvodnja Jagodišće

TROSKOVNIK MS DO TRATA KANALIZACIJA BEZ CIJENA 25042017

Izvješće o prethodnom savjetovanju, ev.br. B-RA-617