Javna rasprava povodom izrade Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jednicu Međimurske dravske šume održat će se dana 13. prosinca 2011. godine (utorak) u 10 sati u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, II kat. Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Međimurske dravske šume obuhvaća područje Međimurske županije i to područje Grada čakovca, Grada Preloga te Općina Nedelišće, Mala Subotica, Orehovica, Strahoninec, odnosno sljedećih katastarskih općina (više pod opširnije).

Katastarske općine:
Benkovec, Cirkovljan, čakovec, čehovec, črečan, Držimurec, Gornji Hrašćan, Gornji Pustakovec, Gornji Vidovec, Ivanovec, Jurčevec, Kuršanec, Macinec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Palovec, Podbrest, Prelog, Pretetinec, Savska Ves, Strahoninec, Strelec, Šandorovec, Štefanec, Totovec, Trnovec, Vularija, Pušćine.

Prilikom Javne rasprave zainteresirani će se upoznati s gospodarenjem u šumama šumoposjednika (privatnim šumama).