Općinski načelnik Općine Mala Subotica temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica –

Prijedlog plana

 

Javni uvid u Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica- (u daljnjem tekstu Prijedlog plana) trajat će 10 dana, od 26. rujna do 05. listopada 2018. godine. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 01. listopada (ponedjeljak) 2018. godine  u  09:00 sati, u prostorijama Općine Mala Subotica (Glavna 29a, Mala Subotica).

Poziva se javnost – sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 05. listopada 2018. na adresu Općine Mala Subotica. Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati. Izloženi materijal može se vidjeti radnim danom od 09,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29a, Mala Subotica, mrežnim stranicama Općine Mala Subotica te mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.

 

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl. ing. geoteh.

 

OBRAZLOŽENJE

ODREDBE -integralne

ODREDBE ZA PROVEDBU

KARTA_1_KORIŠTENJE_I_NAMJENA_PROSTORA

KARTA_2a__POŠTA_I_TELEKOMUNIKACIJE,_PLINOOPSKRBA,_ELEKTROOPSKRBA

KARTA_2b_VODNOGOSPODARSKI_SUSTAV

KARTA_3_UVJETI_KORIŠTENJA,_UREĐENJA_I_ZAŠTITE_PROSTORA

KARTA_4a_GRAĐEVINSKO_PODRUČJE_NASELJA_DRŽIMUREC_I_STRELEC

KARTA_4b_GRAĐEVINSKO_PODRUČJE_NASELJA_MALA_SUBOTICA

KARTA_4c_GRAĐEVINSKO_PODRUČJE_NASELJA_PALOVEC

KARTA_4d_GRAĐEVINSKO_PODRUČJE_NASELJA_PIŠKOROVEC

KARTA_4e_GRAĐEVINSKO_PODRUČJE_NASELJA_SVETI_KRIŽ

Sažetak