REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-07/21-01/1

URBROJ: 2109/10-02-21-42

Mala Subotica, 24.09.2021. godine

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Mala Subotica, KLASA: 350-07/21-01/1, URBROJ: 2109/10-02-21-41 od 24.09.2021. godine, objavljuje se

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA MALE SUBOTICE

  1. Javna rasprava će trajati od 08.10.2021. do 08.11.2021. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela centra Male Subotice moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela i na mrežnim  stranicama Općine Mala Subotica https://opcina-mala-subotica.hr/, te na mrežnim stranicama stručnog izrađivača www.urbia.hr.
  3. Javno izlaganje prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela centra Male Subotice organizirat će se Domu kulture u Maloj Subotici, Glavna 29, 40321 Mala Subotica, i to 14.10.2021. godine (četvrtak) u 18:00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 08.11.2021. godine i to na sljedeći način:
  5. postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  6. davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  7. upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.

Prezentaciju možete pogledati OVDJE