REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 350-07/16-01/1

Urbroj: 2109/10-03-17-21

Datum: 18. svibnja 2017. godine

Temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Odluke općinskog načelnika o utvrđivanju prijedlog III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone poduzetništva Mala Subotica od 18. svibnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica objavljuje

 

ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE

o prijedlogu III. Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja Zone poduzetništva Mala Subotica

 

Javni uvid u prijedlog III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone poduzetništva u Maloj Subotici započinje dana 02. lipnja 2017. godine i traje do 09. lipnja 2017. godine, a može se obaviti u navedenom razdoblju radnim danom od 07.00 do 15.00 sati u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29a, Mala Subotica.

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru navedenih izmjena i dopuna Urbanističkog plana održat će se u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29a, Mala Subotica, 08. lipnja 2017. godine s početkom 12.00 sati.

 

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi

 

  1. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi u kojoj:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog prostornog plana, tijekom trajanja javnog uvida,
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 12. lipnja 2017. godine na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, a naznakom „Prilog javnoj raspravi“. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi

 

  1. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnih izmjena i dopuna, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na urbanistički plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je lipnja 2017. godine.

 

Pozivaju se zainteresirani da, na prije navedene načine, sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Zone poduzetništva u Maloj Subotici.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica