Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Mala Subotica, Klasa: 350-02/18-01/5, Urbroj: 2109/10-02-18-36 od 21. studenog 2018. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec

 

  1. Javna rasprava će trajati od 30.11. 2018. do 07.12.2018. godine.
  2. Javni uvid u prijedlog II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 11/05 i 24/10) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29a, 40 321 Mala Subotica svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela i na web stranicama Općine Mala Subotica (www.opcina-mala-subotica.hr) te izrađivača plana (www.urbia.hr).
  3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 11/05 i 24/10) organizirat će se u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29a, 40 321 Mala Subotica, i to 04.12. 2018. godine u 11.00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 07.12. 2018. godine i to na sljedeći način:
  • postavljanje pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40 321 Mala Subotica, s napomenom “ZA JAVNU RASPRAVU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA DETALJNOG PLANA UREĐENJA ROMSKOG NASELJA PIŠKOROVEC”.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.

Prijedlog II ID DPU Piškorovec za javnu raspravu