Članak 5.c Zakona o javnoj nabavi – zabrana sklapanja ugovora

 Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da Općina Mala Subotica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektima:

1. « FORTUNA d.o.o.», Park Rudolfa Kropeka 2, ČAKOVEC,
O.I.B.-14853948041, MB-03489674

2. « DOMUS d.o.o.», Glavna 29/a, MALA SUBOTICA,
O.I.B.-24978521252, MB-02342545


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Objavljeno: 28. lipanj, 2013. | Objavila: Općina Mala Subotica

Javna nabava – pregled sklopljenih ugovora – PDF dokument


Rekonstrukcija centralnog grijanja i ventilacije dječjeg vrtića Mala Subotica

Objavljeno: 28. kolovoz, 2012. | Objavila: Općina Mala Subotica

1. Troškovnik rekonstrukcije centralnog grijanja i ventilacije
2. Ponudbena dokumentacija za radove