Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16).

Postupci jednostavne nabave provode se prema Odluci o pravilima, postupcima i načinu provedbe jednostavne nabave:

Odluka o jednostavnoj nabavi 2017. sa izmjenama i dopunama iz 2019.

Podaci o javnom naručitelju: Kontakt podaci:
Općina Mala Subotica

Glavna 29/a,

40321 Mala Subotica

OIB: 60445678357

URL: www.opcina-mala-subotica.hr

Tel:  040 631 705, 040 631 700

Fax: 040 631 500

e-mail: referent@opcina-mala-subotica.hr  

Temeljem članaka 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 120/16) Općina Mala Subotica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1. MAKEUPLAND, obrt za usluge, vl. Rahela Škvorc, Palovec, Čakovečka 49, OIB 95454290596 (10.10.2017.)