Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16).

Postupci jednostavne nabave provode se prema Odluci o pravilima, postupcima i načinu provedbe jednostavne nabave:

ODLUKA O PRAVILIMA, POSTUPCIMA I NAČINU PROVEDBE JEDNOSTAVNE NABAVE 2017

 

Podaci o javnom naručitelju: Kontakt podaci:
Općina Mala SuboticaGlavna 29/a,

40321 Mala Subotica

OIB: 60445678357

URL: www.opcina-mala-subotica.hr

Tel:  040 631 705, 040 631 700Fax: 040 631 500

e-mail: referent@opcina-mala-subotica.hr  

 

 

Temeljem članaka 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 120/16) Općina Mala Subotica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1. FLORIS, obrt za aranžerske usluge, vl. Darinka Lacković, Strelec 103, OIB 37779284787 (12.06.2017.)

2. MAKEUPLAND, obrt za usluge, vl. Rahela Škvorc, Palovec, Čakovečka 49, OIB 95454290596 (10.10.2017.)