ZAPISNIK KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VMO SVETI KRIŽ

održane 17. prosinca 2015. godine, u 19 sati,
u prostorijama Društvenog doma Sveti Križ

Sjednicu je sazvao načelnik Općine Mala Subotica Vladimir Domjanić.
Sjednici su se odazvali sljedeći izabrani kandidati za Vijeće mjesnog odbora Sveti Križ:
1. Jadranka Sermek
2. Mladen Kodba
3. Zdenko Radiković
4. Aleksandar Horvat.
Sjednicu je otvorio načelnik Općine Vladimir Domjanić. Nakon pozdravljanja nazočnih Načelnik daje kratke upute za konstituiranje Vijeća mjesnog odbora te predlaže sljedeći

DNEVNI RED
1. a) Utvrđivanje kvoruma
b) Izvješće i verifikacija mandata članova Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ
c) Utvrđivanje najstarijeg člana Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ
2. Svečana prisega članova Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ
3. Izbor: a) predsjednika Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ
b) potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ

Nazočni izabrani kandidati za Vijeće mjesnog odbora Sveti Križ prema objavljenim rezultatima Izbornog povjerenstva Općine Mala Subotica jednoglasno su prihvatili predloženi Dnevni red.

Ad 1.
a) Načelnik konstatira da je na sjednici nazočno 4 članova i utvrđuje kvorum.
b) Načelnik Vladimir Domjanić podnio je kratko izvješće o provedenim izborima za Vijeća mjesnih odbora Općine Mala Subotica. Izbori su provedeni 08.11.2015. godine u svim naseljima Općine istovremeno.Današnjoj konstituirajućoj sjednici prisustvuje 4 izabranih članova Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ, prema objavljenim rezultatima Izbornog povjerenstva Općine Mala Subotica.
c) Predsjedavatelj konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ utvrđuje najstarijeg člana, a to je Zdenko Radiković iz Svetog Križa, Josipa Slavenskog 1a, te ga poziva da preuzme daljnje vođenje sjednice Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ . Najstariji član Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ preuzima mjesto predsjedavatelja konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ i zahvaljuje na ukazanom povjerenstvu.

Ad 2.
Predsjedavatelj sjednice Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ čita tekst prisege: “Prisežem da ću dužnost člana Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ obnašati savjesno, odgovorno, te da ću se držati Ustava, zakona, Statuta Općine Mala Subotica, odluka Općinskog vijeća i odluka Vijeća mjesnog odbora, poštivati pravni poredak i zalagati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske, Općine Mala Subotica i naselja Sveti Križ. Nakon čitanja prisege svi nazočni članovi Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ potvrdili su prisegu glasnim izgovaranjem riječi “PRISEŽEM“, te su potpisali tekst prisege.

Ad 3.
Članovi Vijeća mjesnog odbora javno glasuju za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora.
a) Nakon provedenog postupka glasovanja za predsjednicu Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ izabrana je Jadranka Sermek iz Svetog Križa, A.Šenoe 13, s 4 glasa ZA.
a) Nakon provedenog glasovanja za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ izabran je Mladen Kodba iz Svetog Križa, N.Tesle 3, s 4 glasa ZA.

Sjednica je završena u 19:30.
Zapisničar: Aleksandar Horvat

PREDSJEDNIK VIJEĆA MJESNOG ODBORA SVETI KRIŽ
Jadranka Sermek