OPĆINA MALA SUBOTICA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA PALOVEC

Palovec, 09.12.2015.

ZAPISNIK SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VMO PALOVEC

Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora Palovec održana je dana 09.12.2015. godine s početkom u 19,00 sati u prostorijama Društvenog doma Palovec.

PRISUTNI:

– načelnik općine Mala Subotica – g. Vladimir Domjanić
– članovi VMO Palovec – Danica Glad
– Željko Agejev
– Snježana Hatlak
– Dragutin Srnec
– opravdano izočan – Josip Martan
– izočni – članovi s liste HDZ-a (2 člana)

DNEVNI RED:

1. a) Utvrđivanje kvoruma
b) Izvješće i verifikacija mandata članova VMO Palovec
c) Utvrđivanje najstarijeg člana VMO Palovec

2. Svečana prisega članova Vijeća mjesnog odbora

3. Izbor a) predsjednika VMO
b) potpredsjednika VMO

Sjednicu je otvorio načelnik općine Mala Subotica g. Vladimir Domjanić, pozdravio sve prisutne i predložio dnevni red.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Točka 1.

a) Utvrđivanje kvoruma – od 7 članova prisutna su 4 člana (sjednica ima kvorum)

b) Izvješće i verifikacija mandata članova VMO-nečelnik općine g.Vladimir Domjanić iznio je rezultate izbora i broj mandata članova VMO Palovec i to (5 mandata s liste SDP-a i HNS – liberalni demokrati i 2 mandata s liste HDZ-a-od ukupno 7 članova, što čini Vijeće mjesnog odbora Palovec)

c) Za najstarijeg člana VMO Palovec utvrđuje se g. Dragutin Srnec

Daljnji tijek sjednice preuzeo je g.Dragutin Srnec, te se zahvalio na ukazanom povjerenju.

Točka 2.

Predsjedavajući sjednice (najstariji član VMO Palovec) pozvao je nazočne članove VMO da nakon čitanja „svečane prisege“ svatko zasebno prihvati prisegu uz potvrdu “PRISEŽEM“.
Na prvoj sjednici prisegu su položili:
DANICA GLAD, SNJEŽANA HATLAK, ŽELJKO AGEJEV i DRAGUTIN SRNEC.
Ostali članovi VMO Palovec (njih troje) prisegu će položiti na slijedećoj sjednici.

Točka 3.

U ime novoizabranih članova VMO Palovec s liste SDP-a i HNS – liberalni demokrati (koja je osvojila 5 mandata od ukupno 7), g. Dragutin Srnec predložio je kandidate za predsjednika i potpredsjednika VMO Palovec i to:

– za predsjednicu VMO Palovec predlaže se gđa. Danica Glad, a
– za potpredsjednika VMO Palovec predlaže se g. Željko Agejev

Kako su se nazočni članovi na konstituirajućoj sjednici dogovorili da glasovanje bude javno pristupilo se glasovanju.

ODLUKA:

Jednoglasnom odlukom prisutnih članova VMO Palovec (4) izabrano je novo rukovodstvo Vijeća mjesnog odbora Palovec i to:

a) za predsjednicu VMO Palovec izabrana je gđa. DANICA GLAD
b) za potpredsjednika VMo palovec izabran je g. ŽELJKO AGEJEV
Predsjedavajući je čestitao novom rukovodstvu VMO na izboru, te su se oni osobno zahvalili na ukazanom povjerenju i pozvali sve članove VMO da se aktivno uključe u rad na dobrobit naših građana i u interesu zadovoljavanja njihovih životnih i društvenih potreba.

U daljnjem tijeku sjednice istaknuti su neki prioriteti iz “programa rada“ VMO kao što je (uređenje Društvenog doma i okoliša, nabava kombi vozila za DVD-e i dr.)

Sjednica je završila s radom u 19,40 sati

Predsjedavajući:
DRAGUTIN SRNEC