OPĆINA MALA SUBOTICA VMO Držimurec-Strelec
09.12.2015.

ZAPISNIK S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VMO DRŽIMUREC-STRELEC

Konstituirajuća sjednica VMO Držimurec-Strelec održana je 09.prosinca 2015.godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Mjesnog odbora Držimurec-Strelec.
Sjednica je sazvana od strane načelnika općine Mala Subotica Vladimira Domjanića.

DNEVNI RED:

1. a. Utvrđivanje kvoruma
b. Izvješće i verifikacija mandata članva VMO
c. Utvrđivanje najstarijeg člana VMO
2. Svećana prisega članova VMO
3. Izbor:
a. Predsjednika VMO Držimurec- Strelec
b. Potpredsjednika VMO Držimurec-Strelec

Prisutni članovi: Zdravko Horvat, Darko Korpar, Zdravko Lacković, Robert Novak, Dejan Horvat, Dragutin Domjanić i Mladen Lacković

Ostali: Vladimir Domjanić načelnik općine Mala Subotica

Sjednicu je otvorio Vladimir Domjanić, te pozdravio prisutne i iznio prijedlog dnevnog reda. Članovi VMO jednoglasno su prihvatili dnevni red.
Ad 1)
a. Načelnik Vladimir Domjanić, konstatira da je sjednici prisutno svih 7 izabranih članova VMO te potvrđuje kvorum .
b. Načelnik Vladimir Domjanić podnosi kratko izvješće o provedenim izborima za VMO Držimurec-Strelec u kojem konstatira da su u VMO izabrana tri člana sa liste koalicije HNS i SDP, tri člana nezavisne liste i jedan član sa liste HDZ .
c. Načelnik utvrđuje najstarijeg člana VMO, a to je Mladen Lacković, koji preuzima daljnje vođenje sjednice.
Ad 2)
Predsjedavatelj čita tekst prisege, nakon čega svi prisutni članovi VMO Držimurec-Strelec potvrđuju prisegu glasnim izgovaranjem riječi ”prisežem”, te potpisuju tekst prisege. Time su se članovi VMO obavezali da će svoju dužnost obavljati savjesno i odgovorno.

Ad 3)
a) Izbor Predsjednika VMO Držimurec Strelec

Lista koalicije HNS I SDP predlaže za predsjednika VMO Darka Korpara a nezavisna lista za predsjednika predlaže Mladena Lackovića.
Prijedlozi su dati na javno glasovanje. Nakon provedenog glasovanja, Mladen Lacković dobio je 4 glasa a Darko Korpar 3 glasa prisutnih članova VMO. Predsjedavajući utvrđuje da je za novog predsjednika za slijedeće četverogodišnje razdoblje izabran Mladen Lacković.

b) Izbor Potpredsjednika VMO Držimurec Strelec

Za potpredsjednika predložen je Darko Korpar. Nakon provedenog javnog glasovanja predsjedavajući utvrđuje da je za Potpredsjednika VMO Držimurec-Strelec jednoglasno izabran Darko Korpar.
Predsjednik VMO Mladen Lacković, zahvaljuje na ukazanom povjerenju i poziva sve članove vijeća na zajedničku suradnju za dobrobit naselja Držimurec i Strelec.
Načelnik čestita svim novoizabranim članovima VMO, te poziva cijelo Vijeće mjesnog odbora na suradnju.
U raspravi nakon izbora uključuili su se svi novoizabrani članovi VMO Držimurec-Strelec i sa svojim prijedlozima najavili veću aktivnost VMO. Nakon rasprave donijete su slijedeće odluke:
a) Nabava i postava božićne rasvjete za Društveni dom
b) Organizacija “Polnoćke” u kapeli Svete Ane u Strelcu
c) Slijedeću sjednicu VMO sazvati u proširenom sastavu ( svi kandidati sa lista za VMO,predsjednici udruga sa područja VMO Držimurec-Strelec).

Završetak sjednice: 18,30 sati

Zapisničar: Predsjednik VMO Držimurec -Strelec
Zdravko Horvat v.r. Mladen Lacković