Druga sjednica Općinskog vijeća održana je 27. lipnja 2017. godine.
U prilogu donosimo izvod iz zapisnika te usvojene odluke.

IZVOD iz Zapisnika……

Odluka o dodjeli javnih priznanja 2017

Odluka o donošenju Pročišćenog teksta PPUO Mala Subotica

Odluka o imenovanju Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Odluka o načinu utvrđivanja plaće načelnik i zamjenika načelnika

ODLUKA O PRAVILIMA, POSTUPCIMA I NAČINU PROVEDBE JEDNOSTAVNE NABAVE

Plan davanja koncesija u 2017. i 2018. godini

Trogodišnji plan davanja koncesija 2017.-2019