Općina Mala Subotica putem ovlaštenog geodete tvrtke Mjernik d.o.o. iz Preloga, Glavna 29, OIB 39363910717, izradila je Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novom razgraničenju te prijavne listove za katastar i zemljišne knjige, a sve vezano na lokacijsku dozvolu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije KLASA: UP/I-350-05/20-01/000001, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0008 od 27.03.2020. godine i idejni projekt Formiranje uličnog koridora za izgradnju produžetka Obrtničke ulice do državne ceste D3 u Maloj Subotici NI – 46/2018 – PO od 01.2020. godine, Nord-ing d.o.o. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje: