Naziv političke stranke/nezavisnog vijećnika i liste Ukupan iznos raspoređenih sredstava (kn) Ukupan iznos isplaćenih sredstava (kn)
Hrvatska demokratska zajednica 8.000,00 8.000,00
Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati 6.000,00 6.000,00
Socijaldemokratska partija Hrvatske 6.600,00 6.600,00
Vladimir Domjanić – Nezavisna lista Vladimira Domjanića 2.000,00 2.000,00
Valentin Šipuš – Nezavisna lista Vladimira Domjanića 2.000,00 2.000,00
Dejan Horvat – Nezavisna lista Vladimira Domjanića 2.000,00 2.000,00
Dragutin Srnec – Nezavisna lista Dragutina Srnca 2.000,00 2.000,00
UKUPNO 28.600,00 28.600,00