U Uputama kandidatima na natječaju za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Mala Subotica, za radno mjesto referenta za opće i upravne poslove na neodređeno vrijeme(oglas: “Narodne novine” broj 102/17) mijenja se pretposljednji odlomak Uputa na način da sada glasi:

“Intervju s kandidatom, ukoliko na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, održat će se prema rasporedu koji će biti objavljen nakon održavanja prethodne provjere znanja 6.11.2017. godine na www.opcina-mala-subotica.hr. Na intervjuu je moguće ostvariti najviše 10 bodova. Kandidat koji ostvari manje od 50% bodova na općem ili na stručnom dijelu nema pravo pristupiti intervjuu.“