U četvrtak 23. siječnja 2020. godine Općinu Mala Subotica posjetili su saborski zastupnik Veljko Kajtazi, predsjednica Saveza Roma u RH “Kali Sara” Suzana Krčmar i predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije Matjaš Oršuš kojom prilikom je općinski načelnik Valentino Škvorc u ime Općine Mala Subotica sklopio sa Savezom “Kali Sara” sporazum o sufinanciranju izgradnje o opremanja sportskog igrališta u Piškorovcu. “Kali Sara” će prema navedenom sporazumu sa 200.000,00 kn sufinancirati izgradnju i opremanje multifunkcionalnog sportskog igrališta u Piškorovcu. Osim navedenog igrališta, očekuje se i donacija u vidu stambenog kontejnera koji će biti u funkciiji svlačionice za sportske momčadi koje će koristiti ovo igralište. Pokretanje ovih projekata rezultat je dobre suradnje Općine Mala Subotica sa saborskim zastupnikom i navedenom udrugom na području društvenog i socijalnog napretka romske nacionalne manjine u našoj Općini.