Pravovaljane liste kandidata za članove VMO na području Općine Mala Subotica

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista – Mala Subotica

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista – Palovec

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista – Držimurec-Strelec

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista – Sveti Križ

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista – Piškorovec

RASPORED DEŽURSTAVA ZA IZBORE VIJEĆA MJESNIH ODBORA U OPĆINI MALA SUBOTICA

Općina Mala Subotica – objava biračima za izbore za VMO 2019.

OBVEZATNE UPUTE BROJ 1

OBVEZATNE UPUTE BROJ 2

VMO-1-1

VMO-2

VMO-3-1-2

VMO-4-1

Odluka o postupku provedbe izbora za članove VMO na području Općine Mala Subotica

Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO na području Općine Mala Subotica

Obvezatne upute o zaštiti osobnih osobnih podataka i o obrascima za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mala Subotica