OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Mala Subotica, 12.10.2015.

O B A V I J E S T

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mala Subotica zaprimati će kandidacijske liste u prostorijama Općine Mala Subotica u Maloj Subotici, Glavna 29/a, kako slijedi:

  • 12.-16.10.2015. od 8,00 do 15,00 sati
  • 17. i 18.10.2015. od 9,00 do 12,00 sati
  • 19.-21.10.2015. od 8,00 do 15,00 sati
  • 22.10.2015. od 8,00 do 24,00 sata.

Kontakt broj: 099 308 39 86, Dijana Novak

Predsjednik Općinskog
izbornog povjerenstva:

Dijana Novak, dipl.iur.