Zbirne liste za članove Vijeća mjesnih odbora po naseljima Općine Mala Subotica:

lista Držimurec – Strelec

lista Mala Subotica

lista Palovec

lista Piškorovec

lista Sveti Križ

lista sveukupno Mala Subotica

Pojedinačne liste za članove Vijeća mjesnih odbora po naseljima Općine Mala Subotica:

LISTA KANDIDATA VMO DRŽIMUREC-STRELEC

LISTA KANDIDATA VMO MALA SUBOTICA

LISTA KANDIDATA VMO PALOVEC

LISTA KANDIDATA ZA VMO PIŠKOROVEC

LISTA KANDIDATA ZA VMO SVETI KRIŽ