Vijećnik Ivan Oršoš na sjednici općinskog vijeća postavio je pitanje kada će romsko naselje Piškorovec dobiti dječji vrtić. Načelnik Domjanić je objasnio da se veliki napori ulažu za to, no Općina sam ne može to napraviti, potrebna je pomoć Županije, ali i države (Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Apeliraju na problem nepoznavanja hrvatskog jezika kod većine  romske djece-potencijalnih učenika OŠ Tomaša Goričanca  Mala Subotica , odnosno Područne škole Držimurec- Strelec. Potrebno je napraviti određen pritisak prema Vladi da se pokrene to pitanje. Hoće li se izgraditi novi objekt i neki postojeći prenamijeniti u dječji vrtić ostaje za vidjeti. No kako kaže ravnateljica OŠ Tomaša Goričanca Đurđa Horvat, u sljedećoj će se godini u prvi razred osnovne škole upisati 42 romske djece. Prema tome za tri godine je potreban vrtić koji će moći primiti preko stotinu romske djece. Premda im se prigovara da je potrebno romsku djecu uključiti u dječji vrtić s hrvatskom djecu, stava su svi, pa tako i vijećnik Ivan Oršoš, ujedno predsjednik VMO Piškorovec, da je najbolje da se vrtić gradi u Piškorovcu.. Iako se provodi tzv. mala škola za romsku djecu, ona nije dostatna u socijalizaciji i asimiliranju romske djece. Ipak najveći je problem u velikoj mjeri nepismenost većine roditelja te nepoznavanje hrvatskog jezika.