U nedjelju prije svetkovine cvjetnice 18. ožujka 2018.godine  održan je 4. križni put  župe Mala Subotica s početkom u 9:00 sati iz naselja Sveti Križ. Početak križnog puta bio je ispred crkve Svetog Križa, a trasa križnog puta prolazila naseljima cijele župe i Općine Mala Subotica. Postaje su najvećim dijelom bile sakralni objekti kao što su crkve, kapelice, poklonci, pilovi i raspela koja krase naša naselja i prepoznatljivi su znak župe.

Ukupna dužina pohoda križnog puta bila je  20km.

Slike u prilogu.