Informacija s upozorenjem svim domaćinstvima, poslovnim subjektima i drugim obveznicima s područja Općine Mala Subotica da su za vrijeme zimskih uvjeta DUŽNI očistiti snijeg i led s nogostupa u cijeloj širini svog domaćinstva i poslovnih prostora, za nesmetani promet pješaka, te da kod takvih vremenskih uvjeta NE OSTAVLJAJU vozila koja bi mogla ometati čišćenje snijega radnim strojevima.
Nadamo se Vašem postupanju po ovom upozorenju, u protivnom će se postupiti po Odluci o komunalnom redu Općine Mala Subotica.