Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN –  94/13), nastupile su  i nove obaveze  domaćinstva o zbrinjavanju svih vrsta otpada na  novi drukčiji način, sa obvezama, postupanjima i odgovornostima prema svom otpadu….

OBAVIJEST DOMAĆINSTVIMA – 2014 OTPAD