REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA:350-02/15-01/3
URBROJ:2109/10-03-15- 33
Mala Subotica, 16.4.2015.

VMO
-svima-

PREDMET : III. Izmjene i dopune PPUO

Općinsko vijeće općine Mala Subotica donijelo je Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO na sjednici održanoj dana 09.09.2014.godine.

Molimo sve Mjesne odbore s područja Općine Mala Subotica da se aktivno uključe i svoje prijedloge koji se odnose na izmjenu plansko-prostorne dokumentacije dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica isključivo u pisanom obliku.

Rok za dostavu prijedloga je najkasnije do 30.04.2015.godine.
PROČELNIK
Jedinstvenog upravnog odjela: Franjo Janković