TEKSTIL NIJE OTPAD – smanji, ponovo koristi, recikliraj!

Socijalna zadruga Humana Nova u suradnji s komunalnim poduzećima čAKOM, MURS-EKOM, PRE-KOM i VARKOM, Volonterskim uredom Međimurja te međimurskim jedinicama lokalne samouprave obilježava Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja akcijama sakupljanja rabljene odjeće, tekstila, obuće i čistih plastičnih vrećica. Akcije će se provesti na dvadesetak lokacija u Međimurskoj županiji i gradu Varaždinu u dva različita termina: subota 7. rujna i subota 14. rujna od 8 do 13 sati.

 

Letak…. 

Više o akciji….

HUMANA NOVA:: tko, što i zašto…..