Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu, uslugu pružamo četvrtkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za četvrtak 15. kolovoza 2019. godine  (Velika Gospa) omogućiti u subotu 17. kolovoza 2019. godine. 

S poštovanjem,

GKP ČAKOM d.o.o.