Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada:

  • kojima prema rasporedu, uslugu pružamo srijedom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za srijedu 01. siječnja 2020. godine (Nova godina) omogućiti u subotu 04. siječnja 2020. godine.

S poštovanjem,                                                               

                                            GKP ČAKOM d.o.o