Financijski izvjestaj 01.01.-31.12.2016.

Bilješke uz izvještaje 31.12.2016.

Konsolidirani financijski izvjestaj 01.01. – 31.12.2016.