Natječaj za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2014. godini
Ponedjeljak, 24 Ožujak 2014 10:30

Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske poziva udruge koje su programski usmjerene za razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku partnerskim projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske. Udruge mogu prijaviti projekt u partnerstvu s organizacijama civilnog društva, strukovnim udrugama, školama, fakultetima, centrima za socijalnu skrb, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili ostalim javnim institucijama.
Rok za prijavu: 23.04.2014.
Više informacija…

Financijski doprinos europskim civilnim organizacijama za zaštitu okoliša u razvoju standarda za proizvode i usluge na razini EU
Ponedjeljak, 24 Ožujak 2014 10:28

Europska komisija raspisala je natječaj za dodjelu bespovratne financijske pomoći europskim civilnim organizacijama za zaštitu okoliša u razvoju standarda za proizvode i usluge na razini EU. Prijavitelji mogu biti pravne osobe, osobe koje nemaju pravnu osobnost prema važećem nacionalnom pravu, pod uvjetom da njihovi predstavnici imaju kapacitet preuzimanja pravnih obaveza u ime entiteta te europske organizacije koje predstavljaju interese zaštite okoliša.
Rok za prijavu: 25.04.2014.
Više informacija…

 
Natječaj za potporu socijalnom dijalogu
Ponedjeljak, 24 Ožujak 2014 10:26

Europska komisija raspisala je natječaj za potporu socijalnom dijalogu kojem je cilj uključivanje mjera i inicijativa koje se odnose na prihvaćanje socijalnog dijaloga za promjene u zapošljavanju i radu te povezanim izazovima kao što su modernizacija tržišta rada, kvalitete rada, anticipacije, pripreme i upravljanje promjenama i restrukturiranjem, vještinama, mobilnošću, zapošljavanjem mladih, usklađivanjem rada i obiteljskog života, ravnopravnošću spolova, djelovanjem u području borbe protiv diskriminacije, aktivnog starenja i aktivnog uključivanja u rad.
Rok za prijavu: 02.05.2014.
Više informacija…

Predfinanciranje u okviru programa Europa Plus
Utorak, 18 Ožujak 2014 08:43

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavila je Poziv za predfinanciranje u okviru Programa Europa Plus u 2014. godini koji organizacijama civilnoga društva iz Republike Hrvatske omogućuje predfinanciranje provedbe projekata ugovorenih u okviru programa Europske unije. Cilj je poziva osigurati likvidnost organizacija civilnoga društva i nesmetanu provedbu odobrenih projekata iz pretpristupnih te strukturnih fondova Europske unije.
Rok za prijavu: 31.10.2014.
Više informacija…

Sufinanciranje aktivnosti organizacija civilnog društva u projektima programa Kultura i Kreativna Europa
Utorak, 18 Ožujak 2014 08:41

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu. Organizacije civilnog društva koje sudjeluju u projektima programa Kultura i Kreativna Europa se mogu javiti za sufinanciranje svojih projekata.
Rok za prijavu: 01.12.2014.
Više informacija…

Poziv za iskaz interesa za potprogram jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i regionalnoj razini
Ponedjeljak, 10 Ožujak 2014 08:32

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za potprogram „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i regionalnoj razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2014. godinu. Poziv se objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za edukativne aktivnosti koje se provode u svrhu jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i regionalnoj razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.
Rok za prijavu: 07.04.2014.
Više informacija…

Odabir struktura za mrežu europskih dokumentacijskih centara
Utorak, 04 Ožujak 2014 09:37

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj uputilo je poziv na iskaz interesa za odabir struktura prihvatljivih za pružanje sjedišta za europske dokumentacijske centre (European Documentation Centres) koji smješteni su u ustanovama za visoko obrazovanje ili istraživačkim centrima i omogućavaju javnosti pristup informacijama i izvorima o Europskoj uniji i njezinim politikama, osobito u akademskom i sveučilišnom okruženju.
Rok za prijavu: 30.05.2014.
Više informacija…

Natječaj za bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih
Četvrtak, 20 Veljača 2014 14:48

Europska zaklada za mlade objavila je natječaj za bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih. Cilj zaklade je pružiti potporu za aktivnosti mladih na EU nivou, potičući suradnju među mladima u sljedećim područjima: promocija mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti. Natječaj je otvoren za lokalne, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije i mreže usmjerene na rad s mladima iz Vijeća Europe državama članicama.
Rok za prijavu: 01.04.2014., 01.10.2014., 01.10.2015.
Više informacija…

Natječaj Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država
Utorak, 14 Siječanj 2014 09:47

Veleposlanstvo SAD-a otvorilo je natječaj u sklopu kulturnog programa za dodjelu bespovratnih sredstava kojem je cilj potpora i kulturni dijalog između američkih i hrvatskih umjetnika kroz međusobne posjete. Sredstva se dodjeljuju pojedincima, grupama i organizacijama za kulturne nastupe, izložbe, radionice i predavanja.
Rok za prijavu: tijekom 2014. godine
Više informacija…

Natječaji u sklopu programa ERASMUS+
Petak, 27 Prosinac 2013 08:56

Europska komisija otvorila je mogućnost financiranja projektnih prijedloga bilo koje javne ili privatne ustanove, organizacije i tijela aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u 34 zemlje članice programa Erasmus+. Erasmus+ sastoji se od 5 ključnih aktivnosti: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince; Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse; Potpora reformi politika; Aktivnosti Jean Monnet; Sport.
Rok za prijavu: tijekom 2014. godine
Više informacija…

Natječaj za potpore za osposobljavanje – Kreativna Europa
Ponedjeljak, 23 Prosinac 2013 10:05

Otvoren je natječaj za potpore za osposobljavanje u sklopu potprograma MEDIA, programa Kreativna Europa. Cilj natječaja je olakšavanje stjecanja i poboljšanja vještina i znanja audiovizualnih stručnjaka i razvoj mreža, uključujući upotrebu digitalnih tehnologija kako bi se osigurala prilagodba tržišnom razvoju, ispitivanje novih pristupa razvoju publike i ispitivanje novih poslovnih modela.
Rok za prijavu: 23.05.2014.
Više informacija…

Natječaj „Izazov za WEB poduzetnike“
Petak, 13 Prosinac 2013 12:16

Otvoren je natječaj za WEB poduzetnike kojem je cilj stvoriti okruženje u Europi koje potiče poslovanje više web poduzetnika u određenom razmjeru. Fokus su poduzetnici koji koriste web i mobilne tehnologije kao glavne komponente u svojoj inovativnosti s pozitivnim učincima preko kontinuuma aktera u poduzetništvu.
Rok za prijavu: 23.04.2014.
Više informacija…

Otvoren poziv za prijavu za bazu stručnjaka za europske programe u području kulture
Petak, 13 Prosinac 2013 10:35

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu pri Europskoj komisiji je objavila poziv za prijavu u bazu stručnjaka koji će Izvršnoj agenciji biti na raspolaganju za asistiranje pri upravljanju programima Unije iz područja obrazovanja, kulture, audiovizualne djelatnosti, sporta, mladih, volonterstva i građanstva ili bilo kojih drugih programa i aktivnosti u nadležnosti Agencije. Poziv je otvoren za vrijeme cijelog sedmogodišnjeg programskog razdoblja odnosno zaključno s mjesecom rujnom 2020. godine.
Rok za prijavu: do 2020. godine
Više informacija…

Potpore za televizijsko emitiranje audiovizualnih europskih djela – Kreativna Europa
Petak, 13 Prosinac 2013 10:33

Otvoren je natječaj za potporu televizijskog emitiranja audiovizualnih europskih djela u sklopu programa Kreativna Europa, potprogram MEDIA. Cilj natječaja je razvoj europskih audiovizualnih djela, konkretno filmskih i televizijskih djela kao što su igrani filmovi, dokumentarni filmovi, filmovi za djecu i animirani filmovi, kao i interaktivna djela poput videoigara i multimedije s većim potencijalom za optjecaj preko granica.
Rok za prijavu: 28.02.2014.; 13.06.2014.
Više informacija…

Potpore za transnacionalnu distribuciju europskih filmova – Kreativna Europa
Petak, 13 Prosinac 2013 10:31

Otvoren je natječaj za potporu transnacionalnoj distribuciji europskih filmova kroz program selektivne potpore za kinematografe u sklopu programa Kreativna Europa, potprogram MEDIA. Cilj natječaja je uspostavljanje sustava potpore za distribuciju nenacionalnih europskih filmova u kinima i na svim drugim platformama te za međunarodne prodajne aktivnosti, prije svega titlovanje, sinkroniziranje i zvučni opis audiovizualnih djela.
Rok za prijavu: 28.02.2014.; 02.07.2014.
Više informacija…

Natječaj za potporu filmskim festivalima – Kreativna Europa
Petak, 13 Prosinac 2013 10:29
Otvoren je natječaj za potporu filmskim festivalima u sklopu programa Kreativna Europa, potprogram MEDIA. Cilj natječaja je podupiranje razvoja publike u cilju poticanja zanimanja za europska audiovizualna djela i olakšavanjem pristupa tim djelima, osobito promotivnim aktivnostima, događanjima, filmskom pismenosti i festivalima.Rok za prijavu: 28.02.2014.; 04.07.2014.
Više informacija…
Natječaj za potporu razvoju pojedinačnih projekata i financiranje skupina projekata – Kreativna Europa
Petak, 13 Prosinac 2013 10:27

Otvoren je natječaj za potporu razvoju pojedinačnih projekata i financiranje skupina projekata u sklopu programa Kreativna Europa, potprogram MEDIA. Cilj natječaja je povećanje kapaciteta audiovizualnih subjekata za razvijanje europskih audiovizualnih djela kao i razvoj europskih audiovizualnih djela u posebnim filmskim i televizijskim djelima i aktivnosti kojima je cilj pružiti potporu europskim kućama za audiovizualnu produkciju.
Rok za prijavu: 28.02.2014.; 06.06.2014.; 28.03.2014.
Više informacija…


Natječaj japanskog veleposlanstva
Srijeda, 06 Studeni 2013 09:45
Objavljen je novi natječaj za financijsku potporu Japanske fondacije za fiskalnu godinu 2014 – 2015. Programi Japanske fondacije namijenjeni su financiranju međunarodnih projekata s područja kulture i obrazovanja. Japanska fondacija i Veleposlanstvo Japana nisu u mogućnosti predlagati potencijalne japanske partnere, već je pronalaženje i ostvarivanje kontakata isključivo obaveza podnositelja prijave. Pojedini programi nude nekoliko rokova za prijavu tijekom godine.Rok za prijavu: tijekom 2013. i 2014. godine
Više informacija…