Adresa: Glavna 27a, 40321 Mala Subotica
E-mail: dvd-mala-subotica@ck.t-com.hr
Tel./fax: 040 / 632 – 093
Predsjednik: 098/676-173, zapovjednik: 098/546-091

Svojim humanitarnim radom DVD Mala Subotica bavi se još od daleke 1893. godine, točnije od 7. svibnja kada su 33 mještana tadašnje Kiss Zabadke na osnivačkoj skupštini međusobno izabrali inicijativni vatrogasni odbor. Iz te davne godine postoji originalni zapisnik sa osnivačke skupštine (str. 1 , str. 2 , str. 3) te je preveden na hrvatski (str. 1 , str. 2). Iz starih zapisnika može se pročitati da je 1894. nabavljena  prva vatrogasna ručna štrcaljka, a iste godine izgrađeno je i prvo vatrogasno spremište u Maloj Subotici u blizini crkve koje je 1960. porušeno jer je te godine izgrađen vatrogasni dom u Maloj Subotici i Benkovcu. 26.srpnja 1895. podnesen je zahtjev društva za registraciju u Budimpešti, a tokom 1898. godine osnovana je i limena vatrogasna glazba. Osam godina poslije osnutka DVD-a Mala Subotica, točnije 13. siječnja 1901. osniva se DVD Benkovec, a 25. lipnja 1925. i DVD Jurčevec. Društva zasebno djeluju sve do 1967. kada dolazi do spajanja DVD-a Benkovec i Jurčevec, a 1976. već spojene u društva spajaju se sa DVD-om Mala Subotica. Zato i današnji grb DVD-a se sastoji iz mlaznice kojoj je podloga (podnožje) od tri mlaznice. Sve do 1937. godine vatrogasci su prilikom gašenja koristili ručne štrcaljke, a te je godine nabavljena prva motorna štrcaljka koja je još i danas u upotrebi (DVD je sačuvao podosta arhivske građe).

Iz godine u godinu društvo se je po svojim mogućnostima moderniziralo, pa je 1975.god. nabavljen novi agregat marke ˝ZIEGLER˝ sa svom potrebnom opremom. 1978.godine nabavljen je prvi kombi IMV 2200 D, a 1986.godine nabavljena je muljna pumpa ˝HONDA˝. Uz pomoć mjesne zajednice 1987.godine nabavljena je veća količina vatrogasne opreme koja je smještena po vatrogasnim ormarima po čitavom naselju. 1995.godine kupljeno je polovno vozilo  marke ˝MAGIRUS˝ 170 D 11 sa rezervoarom vode od 2 500 litara, te dvije pumpe 16/18 i 40 bara pritiska i protoka vode od 200 litara u minuti. To vozilo ima 2 vitla za brzu navalu sa po 90 metara visokotlačnih cijevi, više od 30 kom B i C cijevi, 2 dišna aparata i veću količinu sitne opreme.
2001. godine nabavljeno ja kombi vozilo VW T4, a nešto kasnije i autoprikolica.

Danas DVD Mala Subotica, a nakon 115 godina rada broji 83 aktivna člana, te još 33 člana djece i mladeži. Po stručnoj osposobljenosti to bi izgledalo ovako: 22 članova bez temeljnog ispita, 19 ispitanih vatrogasaca, 17 ispitanih vatrogasaca I. klase, 11 dočasnika, 6 dočasnika I. klase, 4 časnika I. klase, te 3 počasni i 1 viši počasni časnik. Od toga društvo ima 16 ispitanih vatrogasnih strojara i 1 člana obučenog za rad sa dišnim aparatima. Društvo ima 20 kompleta zaštitne opreme te dva atestirana dišna aparata. DVD Mala Subotica spada u društva sa većim brojem izlaska na intervencije pa je tako u 2007. godini intervenirala 29 puta, 2006. godine 26 puta, 2005. godine 17 puta i …  ( u intervencije se ubrajaju požari, tehničke intervencije, osiguranja i ostalo). Osim izlaska na intervencije DVD veliku pažnju pridodaje edukaciji članova i mještana, provođenju protupožarne preventive te pripremama i natjecanju ekipa: djece, mladeži, seniora te onih starijih od 30  godina (“B” ekipa).  Na natjecanju postižu se odlični rezultati gdje se godišnje osvaja i preko 10 pehara. Vrijedno je napomenuti u 2007. godini 1. mjesto djeca žene na županijskom natjecanju te 2. mjesto žene “B”, a koje su tim plasmanom stekle pravo natjecanja na državnom  natjecanju koje će se održati ove godine u Splitu. DVD Mala Subotica visoko rangira na bodovnoj listi koju svake godine provodi VZMŽ između 86 DVD-a u Međimurskoj Županiji pa je tako zadnje tri godine u najbolja tri društva po broju osvojenih bodova, a koji najvećim dijelom ocjenjuju aktivnosti, članstvo te opremljenost društva.


djeca “žene” – županijske prvakinje


žene “B” – plasman na državno natjecanje

Društvo je zbog neadekvatnih prostorija za vršenje svojih obaveza i potreba primorano ući u izgradnju tj. Rekonstrukciju vatrogasnog doma. Naime društvo sada koristi četiri lokacije za svoje djelovanje: 1. drvene barake PZ-a u kojima ima uređenu kancelariju, radionu, garažu te spremište, 2. nekadašnje stare trošne derutne betonske garaže PZ-a (cisterna), 3. zidanivatrogasni dom u ulici Alojzije Stepinca  (kod crkve, a koji bi se rekonstruirao) i 4. vježbalište u ulici Nikole Tesle gdje je postavljen montažni kontenjer. Nakon rekonstrukcije vatrogasci bi bili samo na dvije lokacije – u tom novom rekonstruiranom domu te na vježbalištu u ulici Nikole Tesle.

Za tu rekonstrukciju ishođena je Lokacijska dozvola te je u postupku ishođenje Građevne dozvole. Planira se da bi se sa rekonstrukcijom doma počelo u 7. mjesecu ove godine te da bi se dom završio do polovice 2009. godine. Vrijedno je spomenuti da bi sa na katu (visoko potkrovlje) tog rekonstruiranog doma dobila jedna multifunkcijska dvorana od 110 m2 koju bi kao takvu koristile i druge udruge unutar općine. Pozivaju se svi ljudi i tvrtke dobre volje da pomognu u realizaciji ovog projekta.

Uz pozdrav: VATRU GASI – BRATA SPASI!