Poštovani žitelji Općine Mala Subotica, pozivamo Vas da se aktivno uključite u prikupljanju i slanju materijala za 18. broj Našeg listeka – službenog glasila Općine Mala Subotica. Stoga obavještavamo sve mjesne odbore, udruge, društva, klubove, odgojno-obrazovne ustanove i pojedince s područja Općine Mala Subotica koji imaju zanimljivosti iz svog djelokruga rada i djelovanja za objavu u 18. broju «Našeg listeka» da dostave svoje materijale (tekst, fotografije) na adresu Općine najkasnije do petka, 25. studenog 2011. godine ili pošalju na email: opcina@opcina-mala-subotica.hr ili mario.zamuda@gmail.com.

Kasnije dostavljeni materijali neće se uvrstiti u sadržaj sljedećeg broja glasila, jer će nakon navedenog roka krenuti priprema za tisak «Našeg listeka». Zahvaljujemo svima na dosada poslanim materijalima, a zaboravljive podsjećamo da se drže rokova.

Mario Zamuda, glavni urednik