Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 13. sjednici održanoj 29.01.2019. godine donijelo je odluku  o visini  paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima na području Općine Mala Subotica.  Naime, Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu koji je donesen krajem prošle godine, predviđeno je da jedinica predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svake godine određuju visinu tog paušala, koji može biti u rasponu od 150,00 do 1.500,00 kuna. Ukoliko se takva odluka ne donese, taj paušal za tekuću godinu iznosi 750,00 kuna. Do sada su iznajmljivači plaćali paušalni porez od 300,00 kn, bez obzira na lokaciju nekretnine koja se iznajmljuje. Općinski načelnik Valentino Škvorc je predložio, a članovi Općinskog vijeća su jednoglasno prihvatili da ubuduće iznos paušalnog poreza za iznajmljivače iznosi 150,00 kn po krevetu godišnje  čime se neposredno potiče turizam te povećanje broja turističkih kreveta na području Općine Mala Subotica.