Prema odluci načelnika, fizičkim osobama (domaćinstvima) odobrava obročno plaćanje zaostalog dugovanja komunalne naknade i ostalih dugovanja prema Općini.

 

Pročitajte više …