Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica na 18. sjednici održanoj dana 11.06.2015. godine donosi                          

O D L U K U

 

U pedagošku godinu 2015./2016.  koja počinje 01.09. 2015. upisuju se sva djeca dosadašnji polaznici Vrtića i novo upisana djeca prema slijedećoj listi: 

UPISI-2015.